facebook

Aanvraag PGB

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. In 7 stappen leggen wij uit hoe u een persoonsgebonden budget kunt aanvragen.

Stap 1: Aanvraag indicatie
Voor het krijgen van een PGB heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf contact opnemen met het CIZ. Voor adressen van het CIZ in de regio kijkt u op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Hier vindt u alle adressen: www.ciz.nl. Voor een aanvraag PGB huishoudelijk kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente.

Stap 2: Toekennen indicatie
Als het CIZ een indicatie toekent, krijgt u te horen:

  • voor welke functies u geïndiceerd bent (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en verpleging)
  • de hoeveelheid zorg (bijvoorbeeld 2 uur per week) en
  • hoe lang (bijvoorbeeld 1 jaar)

Stap 3: Zorgkantoor
Nadat u een indicatie heeft gekregen, rekent het zorgkantoor uw persoonsgebonden budget uit. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide lijst met tarieven, die zijn vastgesteld door het Ministerie van VWS. Heeft u een indicatie voor meer dan één zorgfunctie dan worden deze tarieven bij elkaar opgeteld. Dit heet het bruto budget.

Stap 4: Budget op uw bankrekening
Over het bruto budget betaalt u een inkomensafhankelijke, eigen bijdrage. Na aftrek van de eigen bijdrage houdt u het netto budget over. Dit wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort in de vorm van een voorschot.

Stap 5: Inkopen van zorg
U kunt nu zelf de gewenste zorg gaan inkopen. Dit kan door het inschakelen van familie of vrienden, iemand die al zorg verleent of via een organisatie zoals Florein. Wij regelen met u een formele zorgovereenkomst en zoeken voor u een geschikte medewerker.

Stap 6: Verantwoording afleggen
U moet achteraf aan het zorgkantoor laten zien wat u hebt gedaan met het budget dat u van hen op uw bankrekening overgemaakt hebt gekregen. U moet dus verantwoording afleggen over de besteding van dit budget via een speciaal formulier van het zorgkantoor. U mag alleen kosten verantwoorden die u heeft gemaakt op basis van schriftelijke overeenkomsten met uw hulpverleners. Bewaar deze overeenkomsten goed, het zorgkantoor kan er bij controle om vragen.

Stap 7: Geen zorg gekocht, geld terug
Als na afloop van de periode blijkt dat u niet op een goede manier zorg heeft ingekocht of niet het hele budget heeft gebruikt dan moet u (een gedeelte van) het voorschot terugbetalen aan het zorgkantoor. Het persoonsgebonden budget is bedoeld om zorg in te kopen en is geen inkomen.

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget.