Haal meer uit je AOW 

Ouderen die alleen moeten rondkomen van een onvolledig AOW kunnen via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) een aanvulling krijgen op de bestaansminimum uitkering. 

Bent u een van de 19.000 huishoudens? 

In 2019 maakten ongeveer 47.000 huishoudens er gebruik van. Uit onderzoek van de Rekenkamer, het CBS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt echter dat ruim 19.000 huishoudens nog recht hebben op de aanvullende uitkering. 

De zoektocht is begonnen 

Om de groep op te sporen die nu te kort komen, wil minister Carola Schouten (Ministerie van Armoede) als experiment de documenten van de SVB en UWV aan elkaar koppelen. Dit moet inzicht geven in het huishoudinkomen van senioren. Als het gezinsinkomen onder het normbedrag komt, kan de overheid actief een uitkering verstrekken. 

Op de website van Rijksoverheid.nl kunt u controleren of u recht hebt op een aanvulling op uw AOW.

Bron: Telegraaf

FLOREIN
ZORGT, DA’S
HELDER.