Privacybeleid

Florein beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Alle privacygevoelige informatie die aan ons wordt verstrekt valt onder dit privacy statement. Florein spant zich naar alle redelijkheid in teneinde deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande privacy statement. Florein werkt conform de geldende privacywetgeving.

Persoonlijke informatie
U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Als u besluit om ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben, bijvoorbeeld om met u te corresponderen, dan maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Beveiliging en kwaliteit
Het is onze bedoeling om de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie behandelen wij zo snel mogelijk. Uw verzoek tot aanpassing of verwijdering kunt u per mail sturen naar info@florein.nl.

Andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Florein geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe deze organisaties met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Florein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Met wie we uw data delen
Standaard deelt Florein geen enkele persoonlijke data met derden zonder uw toestemming.

Bewaartermijn
Wanneer u solliciteert of het contactformulier invult dan bewaren we deze gegevens bij het sollicitatieformulier maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure en de gegevens ingevuld op het contactformulier maximaal 4 weken na beantwoording of zoveel langer als wordt overeengekomen.

Waar is uw data
Het ingevulde sollicitatieformulier en contactformulier kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Vervolgens worden de gegevens binnen Europa opgeslagen en staan op servers van een toonaangevend bedrijf met duidelijke beveiliging en privacyvereisten en zij voldoen consistent aan deze vereisten en zijn dan ook ISO 27001 gecertificeerd.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Florein sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen. Het overnemen van gegevens van onze website anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

Voor meer informatie over privacy, kunt u kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

FLOREIN
ZORGT, DA’S
HELDER.